Psycholog

Psycholog mgr Barbara Gać

Poniedziałek - 9:40 - 14:30, 
15:30 – 16:00;

Wtorek - 9:50 – 11:50,

Środa - 8:45 – 15:25;
Czwartek - 8:45 - 9:45
10:45 – 12:55;

Piątek - 9:45 – 12:35;

dyżur dla rodziców: poniedziałek, 15:30 – 16:00