Sponsorzy

 Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

w imieniu Społeczności Szkolnej 

dziękuje za przekazanie darowizny

na zakup nagród dla uczniów naszej szkoły
osiągających wysokie wyniki w nauce,
sukcesy w różnego typu konkursach i zawodach sportowych.

Panu Arkadiuszowi Górniak
UNIKLIMA Sosnowiec
w kwocie 150 zł


Pani Renacie Stępień 
Radomsko
w kwocie 200 zł


FIRMIE BUDOWLANO-TRANSPORTOWEJ REM-WIT
Witold Szydłowski, ul. Sielecka 47/151
Sosnowiec
w kwocie 100 zł


CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEMU
PRZEDSIĘBIORSTWU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. Składowa 1, Chorzów
w kwocie 500 zł


FIRMIE PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ PROGMET
Bogdan Urbańczyk, ul. Gliwicka 218, Mikołów
w kwocie 100 zł


 Podziękowanie dla Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach za pomoc okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach. 


 Serdeczne podziękowania dla Pana Naczelnika oraz pracowników Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, za okazane Szkole wsparcie rzeczowe w związku z organizacją Miejskiego Konkursu Plastycznego, w ramach międzynarodowego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, przeprowadzonego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


 

Podziękowanie dla Prezesa Zarządu Fundacji PKO BP za pomoc okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach