Kadra

Dylong Bożena

Funkcje: Dyrekcja

wicedyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna