Kadra

Mośko Aleksandra

Funkcje: Dyrekcja

wicedyrektor szkoły, język polski