Kadra

Balwierz Damian

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Informatyka, Technika

Technika, informatyka