Kadra

Widera Joanna

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki

Język niemiecki