Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka
http://sp17.sw-ce.superszkolna.pl

23 grudnia 2018 13:01 | Aktualności

„Noe – profilaktyka alkoholowa”

20 grudnia 2018 r., uczniowie klas ósmych wzięli udział w zajęciach pod tytułem  „Noe – profilaktyka alkoholowa” prowadzonych przez pana Sławomira Piwowarka ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych scenkach, ćwiczeniach i dyskusji wywiązującej się w trakcie ich omawiania. Zadawali pytania oraz dzielili się swoimi przemyśleniami. Wymieniali wartości, które są dla nich ważne. Miłość, rodzina, przyjaźń to argumenty, dla których warto odrzucić nałogi.