Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku

od 6:45 do 16:30.