Zachęcamy wszystkich miłośników ortografii do udziału w kolejnej edycji konkursu pt. "Mistrz Ortografii". Przypominamy, że konkurs trwa do maja, a w czerwcu nastąpi finał i wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII SIEDEMNASTKI! Do tego czasu co miesiąc będziecie mieć możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisząc dyktanda oraz kartkówki sprawdzające znajomość zasad poprawnej pisowni. Zróżnicowany stopień trudności zadań umożliwi wszystkim uczestnikom konkursu osiągnięcie sukcesu w zakresie ortografii i interpunkcji.


Życzymy powodzenia!


 

Zasady pisowni "rz" i "ż"


 "RZ"¨ Rz piszemy jeśli wymienia się na "r" w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych np. pierzemy – piorę, tworzyć – twórca.

¨ Rz piszemy po spółgłoskach p,b,t,d,k,g,ch,j,w np. przeszłość, brzydki, trzask, drzewo, grzyb.

¨ Rz piszemy w zakończeniach: - rząd, - mierz, - mistrz np. rząd, kątomierz, zegarmistrz.

WYJĄTKI: 

¨ pszczoła, kształt, pszenica, bukszpan, wszyscy, wszędzie, Pszczyna

¨ Pisownia form stopnia wyższego i najwyższego przymiotników, zakończonych cząstkami: - szy lub – ejszy

np. lepszy, większy, szybszy, piękniejszy.


 "Ż"


-"Ż" piszemy, jeśli w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się ono na:

g, np. nóżka – noga, drożyzna – drogo

dz, np, księża – ksiądz

h, np. drużyna – druh

z, np. każe kazać, wiąże – wiązanka

s, np. niżej – nisko, książę – księstwo

-Ż piszemy w wielu wyrazach, mimo że nie wymienia się ono na żadną inną głoskę, np. żal, żart, żniwa, żyto, żyletka, żołądź, kożuch.


-Ż piszemy po literach l, ł, n, r np. ulżyć, małżeństwo, oranżada, skarżypyta.