Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego

„Mistrz Ortografii” 

 

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-7. 

2. Na lekcji/lekcjach języka polskiego jest omawiana wybrana zasada ortograficzna. 

3. Uczniowie piszą kartkówkę dotyczącą zasad poprawnej pisowni oraz dyktando.

4. Każdy poziom nauczania pisze tekst dostosowany do jego możliwości.

5. Osoby posiadające odpowiednie opinie lub orzeczenia PPP piszą tekst dostosowany do ich potrzeb i możliwości.

6. Uczniowie zostają zobowiązani przygotować się do dyktanda poprzez:

a) Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
b) Pracę ze słownikiem ortograficznym.

c) Zapoznanie się z materiałami otrzymanymi od nauczyciela.

7. Do finału przechodzą uczniowie poszczególnych klas, którzy osiągnęli najwyższe średnie z dyktand w klasie (od 4,75 wzwyż).

8. W czerwcu, podczas wielkiego finału zostanie wybrany Mistrz Ortografii.