ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z „CH”

 

„CH” PISZEMY, GDY W INNYCH FORMACH DANEGO WYRAZU LUB

W WYRAZACH POKREWNYCH WYMIENIA SIĘ NA „SZ”.

 

„CH” PISZEMY PO SPÓŁGŁOSCE „S”.

 

„CH” PISZEMY NA KOŃCU  WYRAZÓW. 

     WYJĄTKI:

     DRUH, BOH (rzeka w Niemczech), POROH (próg skalny w korycie rzeki).

 

„CH” PISZEMY W WYKRZYKNIENIACH.

UWAGA!

Ha, trudno, rezygnuję z deseru.

  

ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z „H”

 

„H” PISZEMY, GDY W INNYCH FORMACH DANEGO WYRAZU LUB

W WYRAZACH POKREWNYCH WYMIENIA SIĘ NA „G”, „DZ”, „Z”, „Ż”.

 

„H” PISZEMY W WYRAZACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD CZĄSTEK HIPO-, HIPER-. HYDRO-. HIGRO-. HEKTO-, HOMO-, HELIO-, HOMEO-.

 

„H” PISZEMY PO SPÓŁGŁOSCE „Z”.

 

„H” PISZEMY NA POCZĄTKU WYKRZYKNIKÓW.

 

„H” PISZEMY W WIĘKSZOŚCI IMION

 

„H” PISZEMY W WYRAZACH

a)      „HAŁAŚLIWYCH",

b)      „HUŚTAJĄCYCH SIĘ”

c)      „HISTORYCZNO-BOHATERSKICH”

d)      „HULTAJSKICH

 

Zapamiętaj!

Jestem Chochlik. Ach, szalenie

Cieszę się, gdy jesteś leniem.

Popatrz: c dodaję żartem…

Już hart (siła) jest psem chartem.

A hełm? Rozbrat wziął z żelastwem:

Stał się Chełmem, słynnym miastem.