Dyżur dyrektora i wicedyrektorów odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15:00 - 16:00.