Zasady pisowni wielką i małą literą

 

Wielką literą piszemy:

 • Imiona własne, ludzi i zwierząt np.: Barbara, Adam Mickiewicz
 • Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi np.: Bolesław Chrobry, Sokole Oko.
 • Nazwy świąt, np. Boże Narodzenie
 • Nazwy gwiazd, planet i konstelacji np.: Saturn, Jowisz, Droga Mleczna, Wielka Niedźwiedzica, Ziemia, Słońce, Księżyc
 • Nazwy części świata, państw i ich mieszkańców np.: Ameryka, Amerykanin, Polska, Polak, Europa, Europejczyk
 • Nazwy regionów, krain historycznych i ich mieszkańców np.: Pomorze, Pomorzanin, Wielkopolska, Wielkopolanin
 • Nazwy mórz, oceanów, jezior i gór np.: Atlantyk, Kanał Augustowski, Sahara
 • Przymiotniki wchodzące w skład nazw geograficznych np.: Ameryka Południowa, Morze Północne, Nowy Targ, Wielka Brytania
 • Nazwy przedstawicieli ras, szczepów i plemion np.: Murzyn, Arab, Słowianin, Indianin.
 • Nazwy ulic, placów, parków, budowli i zabytków np.: Ulica Puławska, Wawel, Łazienki
 • Nazwy urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji np.: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Podstawowa nr 17
 • Wszystkie wyrazy w odmiennych tytułach czasopism (z wyjątkiem przyimków i spójników) np.: „ Gazeta Wyborcza”, „ Kobieta i styl”.

Małą literą piszemy:

 • Wszystkie nazwy pospolite np.: samochód, kot, spodnie
 • Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów np.: azjatycki, europejski, polski, słowiański
 • Nazwy mieszkańców miast, dzielnic i wsi np. świętochłowiczanin, warszawiak
 • Nazwy dni tygodnia, miesiąca, okresów kalendarzowych, obrzędów i zwyczajów np.: grudzień, kwartał, dyngus, andrzejki, ślub
 • Nazwy wydarzeń historycznych np.: wojna trzydziestoletnia, II wojna światowa

W nazwach geograficznych, gdy drugi człon może występować samodzielnie, rzeczownik pospolity piszemy małą literą, np. pustynia Sahara, ale: Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki.