"Pokój"

Pokój jest jak wiosna,

cichy, piękny i spokojny.

Wszyscy go kochają,

nie chcą go utracić.

Jednak czasem,

przez głupotę ludzką,

pokój się zmąci.

Wtedy pojawia się wojna,

która niszczy wszystko:

Miłość, Życie, Piękno...

Wszystko to,

co tworzy Pokój.

(ok. 2002r.)