"Drzewo"

Dzewo jest piękne, drzewo jest wspaniałe.

Chroni wędrowca przed żarem i upałem.

Gdy ma owoce podaruje je Tobie.

Zgasi Twój głód oraz Twoje pragnienie.

Wśród jego liści mają gniazda ptaki.

Które swoim śpiewem, wynagrodzą Ci trud

W podróży do Twojej Itaki.

(2002r.)