10 października - 2019 r., 16:30 -18:00 - konsultacje dla rodziców;

19 - 20 listopada 2019 r. zebrania rodziców klas 1-8;

8 - 9 stycznia 2020 r. - konsultacje dla rodziców;

10 - 11 luty 2020 r. zebrania rodziców klas 1-8;

1-2 kwietnia 2020 r. konsultacje dla rodziców;

18 - 19 maj 2020 r. zebrania rodziców klas 1-8;

3 - 4 czerwca 2020 r. konsultacje dla rodziców.