P o d z i ę k o w a n i e

dla  
Pana Tadeusza Kapicy
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e

dla  
Pana Zenona Przybycina
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


 P o d z i ę k o w a n i e

dla  
Pani Magdaleny Domańskiej - Rosin
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


    P o d z i ę k o w a n i e

dla  
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinkaw Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e

dla  
księdza Eugeniusza Pluty
proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej,
za wieloletnią pomoc i wsparcie okazane Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach
 


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Pana Adama Kowasza
za wieloletnią pomoc i wsparcie okazane Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
za pomoc i wsparcie okazane Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


 P o d z i ę k o w a n i e
dla  

LIDERA I WOLONTARIUSZY FUNDACJI ING DZIECIOM
za realizację projektu edukacyjnego „ CZYTANIE NIE BOLI”
zorganizowanego w ramach Konkursu „ Dobry Pomysł” 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Firmy SOR-DREW S.A w Świętochłowicach

za pomoc finansową okazaną Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka 
w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
PANA RYSZARDA BŹDZIKOT
za pomoc i wsparcie okazane 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Zarządu Chorzowsko- Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o 
za wsparcie finansowe okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach  


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Pana Pawła Tokarza – Dyrektora Sklepu Castorama w Bytomiu
za kolejne wsparcie i pomoc rzeczową okazaną Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 
im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


 P o d z i ę k o w a n i e
dla  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
za wykonanie prac remontowych  w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa
Morcinka w Świętochłowicac


P o d z i ę k o w a n i e

dla 
Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o
za pomoc w realizacji projektu „Zielona Pracownia 2019”
okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
za dofinansowanie Szkolnej Ekopracowni „ Z energia zmieniamy źródła”
utworzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka
w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
PANA TOMASZA BEDNARKA
za dofinansowanie Szkolnej Ekopracowni „Z energia zmieniamy źródła”
utworzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka
w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
PANA SZYMONA SMARZOCH
za pomoc i wsparcie
okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla
PANA GRZEGORZA STACHERY
za pomoc i wsparcie
okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE 
Pana Daniela Begera
za pomoc w realizacji projektu „ Zielona Pracownia 2019 ” 
okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e
dla
PANA MICHAŁA GAWLIŃSKIEGO
za pomoc i wsparcie
okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla pani Doroty Leszczyńskiej
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
oraz pracowników MZO
za pomoc w realizacji projektu „Zielona Pracownia 2019” 
okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


 P o d z i ę k o w a n i e
dla
Zarządu Spółki Haldex SA w Katowicach
za pomoc i wsparcie
okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
za pomoc w realizacji projektu „Zielona Pracownia 2019” 
„Z ENERGIĄ ZMIENIAMY ŹRÓDŁA” 
okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e
dla  
PANA KAMILA JARZĄBKA ORAZ LUKASA NIESTROJ
za pomoc i wsparcie
okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


 P o d z i ę k o w a n i e
dla
PANA ADAMA WITTY
za pomoc i wsparcie w realizacji projektu „Zielona Pracownia 2019”
okazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e

dla

Chorzowsko- Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o

za pomoc w realizacji projektu „Zielona Pracownia 2019”

okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach  


P o d z i ę k o w a n i e

dla

PANA SZYMONA SMARZOCH

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e

dla

PANA MICHAŁA GAWLIŃSKIEGO

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e

dla

IWA WITKA

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach 


P o d z i ę k o w a n i e

dla

PANI DANUTY WOLEK

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

 


P o d z i ę k o w a n i e

dla

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

za pomoc w realizacji projektu „Zielona Pracownia 2019”

„Z ENERGIĄ ZMIENIAMY ŹRÓDŁA”

okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


 P o d z i ę k o w a n i e

 dla  

Pana Krzysztofa Cory – Dyrektora Sklepu Castorama w Chorzowie

 za pomoc rzeczową okazaną 

Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

 


 P o d z i ę k o w a n i e

dla  

Pani Iwony Jeziorowskiej

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowejz Oddziałami Integracyjnymi nr 17im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

 


P o d z i ę k o w a n i e

dla  

Pani Barbary Michajłów

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

 


 P o d z i ę k o w a n i e

dla  
Pana Pawła Tokarza – Dyrektora Sklepu Castorama w Bytomiu

za pomoc rzeczową okazaną

Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e

dla  

Firmy KENPOL Holding Sp.z o.o Filia Świętochłowice

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e

dla  

Pani Aleksandry Przewieslik

oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

za pomoc i wsparcie okazane

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


P o d z i ę k o w a n i e

dla  

Wolontariuszy Fundacji ING Dzieciom

za  realizację projektu „Niech każdy się dowie, trzeba szanować zdrowie”

dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach


Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

serdecznie dziękuje  Fundacji ING Dzieciom za przekazane darowizny

w związku z realizowanymi na terenie placówki trzema  projektami wolontariackimi

w ramach Konkursu " Dobry Pomysł".


W bieżącym  roku szkolnym uczniowie szkoły uczestniczyli

w następujących projektach Fundacji:

"EKO BĘDZIEMY NIE ZGINIEMY",

"ZAPRASZAMY KOSMITĘ NA NASZĄ PÓŁKĘ",

"NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE TRZEBA SZANOWAĆ ZDROWIE".

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach

w imieniu Społeczności Szkolnej 

dziękuje za przekazanie darowizny

na zakup nagród dla uczniów naszej szkoły
osiągających wysokie wyniki w nauce,
sukcesy w różnego typu konkursach i zawodach sportowych.

Panu Arkadiuszowi Górniak
UNIKLIMA Sosnowiec
w kwocie 150 zł


Pani Renacie Stępień 
Radomsko
w kwocie 200 zł


FIRMIE BUDOWLANO-TRANSPORTOWEJ REM-WIT
Witold Szydłowski, ul. Sielecka 47/151
Sosnowiec
w kwocie 100 zł


CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEMU
PRZEDSIĘBIORSTWU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. Składowa 1, Chorzów
w kwocie 500 zł


FIRMIE PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ PROGMET
Bogdan Urbańczyk, ul. Gliwicka 218, Mikołów
w kwocie 100 zł


 Podziękowanie dla Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach za pomoc okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach. 


 Serdeczne podziękowania dla Pana Naczelnika oraz pracowników Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, za okazane Szkole wsparcie rzeczowe w związku z organizacją Miejskiego Konkursu Plastycznego, w ramach międzynarodowego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, przeprowadzonego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


 

Podziękowanie dla Prezesa Zarządu Fundacji PKO BP za pomoc okazaną Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach
P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Pana Tadeusza Kapicy
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

w Świętochłowicach

 

 

P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Pana Zenona Przybycina
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

w Świętochłowicach

 

 

P o d z i ę k o w a n i e
dla  
Pani Magdaleny Domańskiej - Rosin
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

                                 w Świętochłowicach     

 

 

P o d z i ę k o w a n i e
dla  
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
za wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

w Świętochłowicach