SKO - Konto dla rady rodziców przy SP17

nr konta: 97 1020 2368 0000 2402 0538 4252 

tytuł przelewu: Imię i Naziwsko ucznia, klasa.

e-mail: radasp17@gmail.com