Zintegrowani to grupa specjalistów z dziedziny oligo-, surdo-, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, logopedii, zaburzeń spektrum autyzmu i zespołu Aspergera , powołana by służyć pomocą uczniom i rodzicom w nawiązaniu jak najlepszych relacji z nauczycielami przedmiotu i tworzeniu przyjaznej płaszczyzny dla dziecka objętego kształceniem specjalnym do prawidłowego rozwoju. Wychodząc naprzeciw potrzebom, grupa ta ma za zadanie podejmować w ciągu roku szkolnego działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, by przybliżyć wszystkim zainteresowanym wspieraniem ucznia z orzeczeniem, specyfikę pracy, napotykane trudności i rodzaje terapii.

Już na najbliższym zebraniu rodziców będzie można zapoznać się ze specyfiką pracy ucznia z afazją: poznać rodzaje afazji, metody pomocy i wspierania ucznia z afazją, by ułatwić mu edukację i adaptację w środowisku. Dla zainteresowanych przygotowano ulotki informacyjne, które będą dostępne u wychowawców klas. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.