20 i 21 listopada – zebrania z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i nauczycielami wspomagającymi. W tych dniach Zintegrowani pozostają do dyspozycji Rodziców i Opiekunów. Zachęcamy do rozmowy i podzielenia się swoimi obserwacjami, po to, by skutecznie wspierać Państwa dzieci w pokonywaniu trudności i dążeniu do wspólnego celu, którym jest stworzenie odpowiednich warunków służących rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i wzmocnieniu więzi społecznych. Chcielibyśmy poruszyć kolejno tematy dotyczące dysfunkcji, z jakimi spotykamy się na co dzień w naszej szkole. W tym celu przygotowaliśmy materiały poruszające temat afazji wśród dzieci. Zachęcamy do lektury. Czekamy na Państwa sugestie, by wypracować wspólną, spójną i zindywidualizowaną drogę rozwoju dla Państwa pociech.