3 grudnia obchodzimy Dzień Integracji połączony z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. W szkole zaplanowano zajęcia edukacyjno-wychowawcze, których głównym celem jest stworzenie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, przełamanie barier między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego inicjowania wzajemnych kontaktów. Finalnym elementem obchodów będzie konkurs na plakat. Zadaniem zespołów klasowych będzie zaprezentowanie jednej z wielu polskich postaci, która pomimo swoich ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, osiąga sukces i spełnia swoje marzenia i ambicje.  Niech ten dzień będzie wyjątkowy - pełen tolerancji i zrozumienia dla naszej odmienności.