Procedury bezpieczenstwa w okresie pandemii covid19 w roku szkolnym 2020/21

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  w warunkach pandemii covid-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii covid - 19 obowiązująca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach.

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii covid - 19  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach obowiązująca w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.