Zielona Pracownia w SP 17

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 jest jednym z laureatów konkursu Zielona Pracownia, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W placówce zmodernizowano salę do nauki biologii i wyposażono ją w nowoczesne pomoce dydaktyczne.