Tutaj powinien być opis

Wyniki uczniów SP 17 w konkursach przedmiotowych ogólnopolskich

WYNIKI UCZNIÓW SP 17 W KONKURSACH

PRZEDMIOTOWYCH OGÓLNOPOLSKICH

 

W SP 17 wiele uwagi poświęca się pracy z uczniami zdolnymi. Nauczyciele starają się rozwijać pasje i zainteresowania uczniów oraz zachęcają ich do uczestnictwa w różnego typu konkursach. Udział w tych konkursach stwarza okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów, mobilizuje ich do wysiłku, daje możliwość współzawodnictwa, uczy radzenia sobie ze stresem, honorowego przegrywania i kulturalnego wygrywania. W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 wielu naszych uczniów brało udział w różnych konkursach szkolnych, miejskich, regionalnych, ale także o zasięgu ogólnopolskim. Wytypowani, najlepsi uczniowie brali udział w: Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2019 (23 osoby), Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych EDI Pingwin 2018 (łącznie 36 osób), Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych EDI Panda 2019 (łącznie 74 osoby).  Konkursy Pingwin i Panda były przeprowadzone z: j. polskiego, j. angielskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, przyrody i geografii. Wszyscy uczniowie bardzo się starali i godnie reprezentowali naszą szkołę, a część z nich zdobyła wysokie lokaty i wyróżnienia.

Sukcesy naszych uczniów w konkursach o zasięgu ogólnopolskim

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

Nazwa konkursu

Przedmiot

Nagroda

1.

Dróżga Rafał

4 c

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Pingwin 2018

Matematyka

10 miejsce – dyplom wyróżnienia

2.

Zimończyk Kacper

8 b

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Pingwin 2018

Matematyka

7 miejsce – dyplom wyróżnienia

3.

Firla Martyna

8 a

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Pingwin 2018

Matematyka

8 miejsce – dyplom wyróżnienia

4.

Wendzik Maciej

4 b

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Matematyka

Nagroda III stopnia – wyróżnienie

5.

Dróżga Rafał

4 c

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Matematyka

Nagroda III stopnia – wyróżnienie

6.

Ziemba Michał

5 d

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Matematyka

Nagroda III stopnia – wyróżnienie

7.

Bailner Piotr

7 c

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Matematyka

Nagroda III stopnia – wyróżnienie

8.

Budzowski Paweł

6 a

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Panda 2019

Historia

9 miejsce – dyplom wyróżnienia

9.

Józefiok Emilia

5 d

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Panda 2019

Język polski

7 miejsce – dyplom wyróżnienia

10.

Firla Martyna

8 a

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Panda 2019

Matematyka

9 miejsce – dyplom wyróżnienia

 

Cieszymy się sukcesami naszych uczniów. Uczniowie mieli możliwość prezentacji swoich możliwości i talentów,  nabierali też pewności siebie oraz wzmocnili wiarę w swoje możliwości. Osiągane sukcesy wpływają także mobilizująco na pracę nauczycieli. Motywują one do dalszej wytężonej pracy, dają zadowolenie, satysfakcję i ogromną radość.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursach przedmiotowych, a w szczególności wyróżnionym uczniom.

Życzymy dalszych sukcesów!