Tutaj powinien być opis

Czytam z klasą - lekturki spod chmurki

1 października grupa uczniów z klasy I a, I b i III a przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki’’.

Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, rozwijanie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja grupy uczniów, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z trzech modułów:

I MODUŁ – Fikuśne lekturki spod chmurki.

II MODUŁ – Zwierzęce lekturki spod chmurki.

III MODUŁ – Polskie lekturki spod chmurki.

W każdym module uczestnicy wybierają jedną z zaproponowanych lektur, do której wykonują zadania. W realizacji zadań  towarzyszyć nam będą wykonane przez nas CZYTUSIE, które są przewodnikami programu. Są wspaniałe! Zobaczcie sami!