Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Razem na Święta”.  Minister Edukacji Narodowej zachęcił wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz polskie szkoły za granicą do udziału w kolejnej edycji akcji.  Celem przedsięwzięcia było zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ubiegłym roku w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek. Organizowali oni zbiórki darów dla potrzebujących, pomagali seniorom w przedświątecznych porządkach, odwiedzali osoby chore i samotne. Nasz Szkolny Klub Wolontariatu przekazał własnoręcznie robione kartki świąteczne oraz upominki seniorom Miejskiego Domu Społecznego "Złota Jesień" w Świętochłowicach. Nasi uczniowie chętnie spotkali się z podopiecznymi, składając im serdeczne życzenia świąteczne. Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę przedświąteczną karmy i potrzebnych artykułów  na rzecz  schroniska dla  bezdomnych zwierząt  w Chorzowie.