Tutaj powinien być opis

Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia na odległość

zarzadzenie_nr251.jpg

zarzadzenie_nr252.jpg

zarzadzenie_nr253.jpg